Vrijeme: 12:17
#NatjecanjePočetak registracijePočetakKraj 
5Marinada '1826. rujna 2018. 10:0030. rujna 2018. 10:0030. rujna 2018. 20:00 Rezultati
4Marinada '1730. rujna 2017. 10:141. listopada 2017. 10:001. listopada 2017. 20:00 Rezultati
3Marinada '161. listopada 2016. 10:002. listopada 2016. 10:002. listopada 2016. 20:00 Rezultati
2Marinada '152. listopada 2015. 10:004. listopada 2015. 10:004. listopada 2015. 20:00 Rezultati
1Marinada '143. listopada 2014. 19:005. listopada 2014. 10:005. listopada 2014. 20:00 Rezultati