Vrijeme: 06:42

Pravila natjecanja

Objašnjenje formata rješenja

Cijeli broj

Običan broj, pozitivan ili negativan. Općenito, svi dolje spomenuti brojevi mogu biti pozitivni ili negativni.

Decimalni broj

Rješenje mora imati barem toliko decimala koliko piše u opisu, i mora biti točno jednako službenom rješenju kada se zaokruži na taj broj decimala.

Razlomak

Razlomci se pišu u obliku a/b, gdje su a i b cijeli brojevi. Neskraćeni razlomci se također prihvaćaju. Možete napisati i sami cijeli broj ako ste sigurni da rješenje jest cijeli broj. Decimalni brojevi se ne prihvaćaju.

Niz

Niz može sadržavati cijele brojeve, decimalne brojeve, razlomke ili stringove (sve ostalo). Ako nije očito, tip članova će biti naveden, zajedno s traženim brojem decimala u slučaju decimalnih brojeva. Ovisno o problemu, traženi broj članova će biti specificiran ili ne. Niz također može sadržavati jedan član! Razdvajajte članove zarezom.

Skup

Isto kao i za nizove, samo što poredak nije bitan.

String

Bilo što što ne odgovara drugim tipovima. To može uključivati riječi, specijalne formate, ili čak brojeve u specijalnim oblicima.