Vrijeme: 07:56

Pobješnjeli MAX #3

Neka je X podskup skupa {1,2,3,...,10000} sa svojstvom da umnožak svaka 2 različita elementa od X ne može biti element skupa X.

Koji je MAXimalan broj elemenata u X?