Vrijeme: 04:46

Pobješnjeli MAX #4

Cijela točka je točka u ravnini čije su obje koordinate cjelobrojne. Centar četiriju točaka (x_i, y_i), i=1,2,3,4 je točka (\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}, \frac{y_1+y_2+y_3+y_4}{4}).

Odredi MAXimalan prirodan broj n takav da postoji n cijelih točaka u ravnini takvih da centar nikoje 4 od njih nije cijela točka.