Vrijeme: 05:41

Lanac za MINimalac #2

Promotrimo mrežu od 25\times25 jediničnih kvadratića. Crvenom kemijskom možemo nacrtati bilo koji kvadrat čije su stranice na bridovima promatrane mreže (kvadrat bilo kojih dimenzija pozicioniran bilo gdje u mreži).

Koji je MINimalan broj kvadrata koje moramo nacratiti kako bismo sve bridove promatrane mreže obojali u crveno?