Vrijeme: 11:49

Lanac za MINimalac #3

Neka je m=30030 te neka je M skup pozitivnih djelitelja od m koji imaju točno 2 prosta faktora.

Odredi MINimalan n \in \mathbb{N} sa sljedećim svojstvom:

- za svaki izbor n brojeva iz skupa M, postoje neka 3 a,b i c među njima koji zadovoljavaju a \cdot b \cdot c = m.