Vrijeme: 04:25

Lanac za MINimalac #4

Na n \times n mrežu jediničnih kvadratića postavljeno je 1004 domina dimenzija 1\times 2 (mogu biti vodoravne i okomite) tako da svaka pokriva dva jedinična kvadratića te se nikoje 2 ne dodiruju, čak ni u vrhovima.

Odredi MINimalan n za koji je to moguće.