Vrijeme: 13:23

(Ne)prosti brojevi #4

Neka su p i q prosti brojevi, te r prirodan broj tako da vrijedi p^2 + q^2 + pq = r^2. Odredite koliko ima uređenih trojki (p, q, r) tako da vrijedi zadana jednakost.