Vrijeme: 05:13

(Ne)prosti brojevi #2

Odredite koliko ima cijelih brojeva x za koje je x^4 + 4 prost.