Vrijeme: 07:40

Euler i ekipa #2

Möbiusova funkcija definirana je za n \in \mathbb{N} na sljedeći način: \mu ( p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}) = \{ \begin{array}{c c} (-1)^k, & \alpha_i=1, \forall i; \\
0, & \text{ inače} \end{array} \text{   i    } \mu (1) =1 gdje je p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k} rastav proizvoljnog n>1 na proste faktore.
Izračunajte \sum_{d \, | \, 20!} \mu (d)