Vrijeme: 12:27

Euler i ekipa #4

Odredite najveći prirodan broj n koji ima točno 16 različitih pozitivnih djelitelja d_1, d_2, \ldots, d_{16} takvih da 1=d_1<d_2< \ldots < d_{16}=n, d_6=18 i d_9-d_8=17.