Vrijeme: 14:43

Euler i ekipa #5

Odredite najveći prirodan broj n takav da vrijedi \varphi (n) = \tau (n), gdje su \varphi i \tau funkcije definirane u prvom zadatku ovog lanca.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.