Vrijeme: 06:10

Ajme Zašto Rješavati, Ajme #4

Ili je nemir (ili je nemir), ili je strast (ili je strast), ima tog ovdje (ima tog ovdje), i suvišeeeee…

Dana je 3-rojalna funkcija f takva da je f(1) = 1, f(2) = \sqrt{2019}. Neka je S skup brojeva n manjih od 10^{24} takvih da je f(n) racionalno. Odredite prvih 11 znamenaka od |S|.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.