Vrijeme: 05:29

Diskretne nejednakosti #4

Odredi najveći prirodan broj k takav da za svaka dva prirodna broja m,n takva da vrijedi m^3+n^3>(m+n)^2, nužno vrijedi i

m^3+n^3\geq (m+n)^2+k.