Vrijeme: 13:43

Diskretne nejednakosti #1

Odredi najveći prirodan broj k takav da ako za dva prirodna broja m i n vrijedi (m-n)^2>m+n, tada nužno vrijedi i (m-n)^2\geqslant m+n+k.