Vrijeme: 07:18

Diskretne nejednakosti #2

Odredi najveći prirodan broj k takav da za svaka tri prirodna broja a,b,c za koje vrijedi a^2+b^2+c^2>ab+bc+ca nužno vrijedi i a^3+b^3+c^3\geqslant 3abc+k.