Vrijeme: 04:31

Spas u zadnji čas #2

Neka je podskup S \subseteq \{0,1, \ldots, 14\} rijedak ako x + 1 \pmod {15} nije u S kad god je x \in S. Nađi broj rijetkih podskupova takvih da je suma elemenata djeljiva s 15.