Vrijeme: 04:24

Spas u zadnji čas #1

Neka postoji 15 gradova i postoji željeznica između svaka dva grada u vlasništvu jedne od dvije tvrtke. Turist želi posjetit točno tri grada putujući u petlji(A\rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A) i putujući samo linijama u vlasništvu iste tvrtke. Koji je minimalan broj takvih trogradskih petlji?