Vrijeme: 06:35

AGNC #3

Nazovimo polinom P prosto pokrivajući ako za svaki prosti p, postoji cijeli broj n takav da p dijeli P(n). Odredi broj uređenih trojki (a,b,c) sa uvjetom 1 \leq a < b < c \leq 25 za koje je P(x) = ( x^2 - a ) ( x^2 - b) ( x^2 -c) prosto pokrivajući.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.