Vrijeme: 04:11

Prosti brojevi i duge sjene #2

Odredi sve proste brojeve p takve da postoji prirodan broj n takav da p \mid n^3+2 i p \mid n^2+7.