Vrijeme: 15:32

Prosti brojevi i duge sjene #4

Za prirodan broj n, neka je \nu_2(n) najveći nenegativan cijeli broj x takav da 2^x \mid n!. Odredi najmanji k takav da vrijedi k-v_2(k!)=2019. Kako se radi o velikom broju, odredite njegove zadnje 3 znamenke.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.