Vrijeme: 08:56

Prosti brojevi i duge sjene #1

Odredi sve proste brojeve p takve da p \mid 2019^{p^{2019}}+2.