Vrijeme: 05:10

Ekstremi teti #2

Odredite maksimalni realni broj k t.d. nejednakost (a^2+b^2+c^2)(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})\geq k vrijedi za sve pozitivne realne brojeve a,b,c za koje vrijedi (a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})=10.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.