Vrijeme: 04:37

Polinomčići #1

Neka je q polinom s cjelobrojnim koeficijentima za koji vrijedi q(16)=36,q(14)=16,q(5)=25. Nađi minimalnu prirodnu vrijednost za q(10).