Vrijeme: 13:39

Polinomčići #4

Neka su a, b, i c različite nultočke polinoma x^3 - 22x^2 + 80x - 67. Dano je da postoje realni brojevi P, Q, i R takvi da \dfrac{1}{s^3 - 22s^2 + 80s - 67} = \frac{P}{s-a} + \frac{Q}{s-b} + \frac{R}{s-c}za sve s\not\in\{a,b,c\}. Koliko iznosi \frac{1}{P}+\frac{1}{Q}+\frac{1}{R}?

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.