Vrijeme: 09:17

Aime, ove pite su fuj #1

Puno država u SAD-u koriste niz od tri slova iza kojeg slijedi niz od tri broja kao oznaku za registracijsku tablicu vozila. S obzirom da je svaki troslovno troznamenkasti niz jednako vjerojatan, vjerojatnost da će takva registracijska tablica sadržavati barem jedan palindrom (troslovni ili troznamenkasti niz koji se čita jednako slijeva nadesno kao i zdesna nalijevo) je \frac{m}{n}, pri čemu su m i n relativno prosti prirodni brojevi. Odredi m + n.

Primjer registracije koja ne zadovoljava kriterij je GHA-321, a one koje zadovoljavaju su recimo GHG-321, GHA-565, GHG-020.

Napomena: imamo 26 slova na raspolaganju i 10 izbora za svaku znamenku (dakle, 0 može biti na prvom ili prva dva ili sva tri mjesta)