Vrijeme: 05:34

Zlatni omjeri #4

Neka su \Omega (radiusa 12321) i \omega (radiusa 11232) tangentne kružnice tako da \omega dira \Omega iznutra u točki A. Neka točka B leži na kružnici \Omega i dijeli kružnicu na dva luka koja stavljena u omjer ( veći luk kroz manji luk ) daju zlatni rez. Tangenta iz B na \omega siječe \Omega u točki C. Odredite omjer stranice BC i opsega trokuta ABC.