Vrijeme: 04:48

Brojim, brojim #2

Na svako polje 100 \times 100 ploče upisan je broj koji je jednak broju pravokutnika koji sadrže to polje. Odredi sumu svih upisanih brojeva.