Vrijeme: 07:23

Brojim, brojim #3

Neka je \mathbb{S} = \{(a, b, c, d, e, f) \in \mathbb{N}_{0}^{6} : a + b + c + d + e + f = 2019\}.
Odredite \sum_{(a, b, c, d, e, f) \in \mathbb{S}} abcdef. Rješenje ispišite modulo 10^9 + 7.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.