Vrijeme: 13:37

Brojim, brojim #4

Koliko 100000-znamenkastih brojeva sa znamenkama iz skupa \{2, 3, 7, 9\} je djeljivo s 3 ? Rješenje ispišite modulo 10^9 + 7.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.