Vrijeme: 11:06

Brojim, brojim #1

Neka je \mathbb{S} = \{1, 2, ..., 50\}. Koliko postoji funkcija f:\mathbb{S} \to \mathbb{S} takvih da f(1) < f(2) < f(3) ? Rješenje ispišite modulo 10^9 + 7.