Vrijeme: 08:57

Polifunkcionalni nizovi #5

Neka su p_0(x), p_1(x), p_2(x), \cdots polinomi takvi da p_0(x) = x i za svaki prirodan n, \frac{d}{dx} p_n(x) = p_{n-1}(x). Neka je p(x) : [0, \infty) \leftarrow \mathbb{R} x by p(x) = p_n(x) za svaki x \in [n, n + 1]. uz pretpostavku da je p(x) neprekidna na [0, \infty), odredi\left \lfloor{\sum_{n=0}^{\infty} p_n(1)} \right \rfloor

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.