Vrijeme: 14:22

Polifunkcionalni nizovi #1

Neka je funkcija definirana kao f_1(x) = \frac{x}{x-1}, f_2(x)=\frac{1}{1-x} i f_{n+1}(x)=f_n(f_{n-1}(x)) za svaki n \geq 1. Odredi f_{2019}(2019)