Vrijeme: 04:49

Djeljivosti? #1

Odredi najmanji prirodan broj n takav da za svaka tri prirodna broja a,b,c sa svojstvom da a \mid b^2, b \mid c^2 i c \mid a^2 nužno vrijedi i abc \mid (a+b+c)^n.