Vrijeme: 07:16

Djeljivosti? #3

Odredi najveći prirodan broj n takav da ako za n prirodnih brojeva (a_1,a_2,\ldots,a_n) vrijedi a_i \mid a_{i+1}^2 za svaki i \in \mathbb{N} (indekse promatramo modulo n), tada nužno vrijedi i a_1\cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n \mid (a_1+a_2+\ldots+a_{n})^{2019}.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.