Vrijeme: 07:09

Theodoor Jacobus Boks #1

Neka je x \in \mathbb{R} takav da je x^3+x = 1. Svaki od brojeva x^3, x^4, x^5, \ldots može se jedinstveno zapisati kao a_nx^2+b_nx+c_n gdje su a_n,b_n,c_n \in \mathbb{Z}\ \  \forall n \geq 3. Ako je S_n = a_n+b_n+c_n te S_{98} = -40970699, odredi S_3 + S_4 + S_5 + \ldots + S_{100}.