Vrijeme: 06:18

Theodoor Jacobus Boks #2

Neka su f,g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} zadane s: f(k) = \sum_{t=1}^k \left\lfloor \left\lfloor \frac{k}{t} \right\rfloor - \frac{k-t}{t} \right\rfloor g(k) = (-1)^{f(k)} za svaki k \in \mathbb{Z}. Ako \left\lfloor x \right\rfloor označava najveći cijeli broj koji nije veći od x, izračunaj: \sum_{k=1}^{10^6} \sqrt{k^{1-g(k)}}