Vrijeme: 15:21

Theodoor Jacobus Boks #3

Neka je a_1 = \dfrac{1+ \sqrt{5}}{2}, b_1 = 0, b_{n+1} = 2b_n+1 te a_{n+1} = a_1a_2\ldots a_n + (a_1+1)^{b_n}. Ako \left\lceil x \right\rceil označava najmanji cijeli broj koji nije manji od x, odredi: \left\lceil \log_2 \left\lceil \dfrac{\ln{(\left\lceil a_{2019} \right\rceil - a_{2019})}}{\ln{(\sqrt{5}-1)} - \ln{2}} \right\rceil \right\rceil \ (\mathrm{mod}\ 41)

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.