Vrijeme: 07:51

Moja lubenica #1

Domenica je donijela na tržnicu 287 komada lubenice, a Mia dva puta više komada od nje. Kako su njezine lubenice najveće, Lidija je donijela čak 15 komada lubenice više nego njezine dvije kolegice zajedno. Koliko su komada lubenice donijele sve tri zajedno?