Vrijeme: 04:32

Moja lubenica #4

Lidija ima polje lubenica i unajmila je dva radnika da ga poberu. Da pobere cijelo polje prvom bi radniku trebalo 15 sati, a da rade zajedno trebalo bi im 6 sati. Prvi je radnik nažalost na putu do Lidijinog polja negdje prije Nina ostao bez benzina pa nije mogao doći na vrijeme za berbu i drugi radnik je sve morao pobrati sam. Koliko sati mu je trebalo?