Vrijeme: 06:13

Sudoki style #2

Riješite kakuro. Ukoliko ne znate pravila rješavanja, posjetite link: https://en.wikipedia.org/wiki/Kakuro.
Rješenje je prirodan broj koji predstavlja umnožak brojeva u istaknutim plavim poljima.

Attachment Kakuro.png