Vrijeme: 11:34

Padam na pod #1

Neka je \left\lfloor x \right\rfloor najveći cijeli broj koji nije veći od x, \{ x \} = x - \left\lfloor x \right\rfloor te f: \mathbb{N} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{Z} funkcija koja zadovoljava: f(k) = k - \sum_{t=1}^{k-1} t \left\lfloor 1 - \Big\{ \frac{k}{t} \Big\} \right\rfloor\ \ \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{ 1 \} Izračunaj: \sum_{k = 2}^{10^6} k \left\lfloor k^{-f(k)^2} \right\rfloor