Vrijeme: 11:26

Padam na pod #2

Neka je a = 827872738 i b = 827462779. Ako je \left\lfloor x \right\rfloor najveći cijeli broj koji nije veći od x te \{ x \} = x - \left\lfloor x \right\rfloor, izračunaj: g(a,b) = \sum_{k=1}^{a} k \left\lfloor 1 - \Big\{ \frac{a}{k} \Big\} \right\rfloor \left\lfloor 1 - \Big\{ \frac{b}{k} \Big\} \right\rfloor \prod_{t=1}^{b} \left( 1 + \left\lfloor 1 - \Big\{ \frac{a}{t} \Big\} \right\rfloor \left\lfloor 1 - \Big\{ \frac{b}{t} \Big\} \right\rfloor \left\lfloor - \Big\{ \frac{k}{t} \Big\} \right\rfloor \right)