Vrijeme: 11:14

Padam na pod #3

Koristeći funkciju g: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} koja zadovoljava pravilo iz prethodnog zadatka \forall a,b \in \mathbb{N}, definiramo h:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} tako da zadovoljava: h(k) = g(2401, k) - 1\ \ \forall k \in \mathbb{N} Izračunaj: \sum_{k = 1}^{2401} \left\lfloor k^{-h(k)^2} \right\rfloor

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.