Vrijeme: 06:11

LAganini #4

Zadane su dvije matrice A=
\begin{pmatrix}
3 & 4 & 2 \\
4 & 7 & -3 \\
2 & -1 & 5
\end{pmatrix} i B=
\begin{pmatrix}
7 & 2 & 3 \\
-2 & -3 & 4 \\
8 & -3 & 7
\end{pmatrix}. Odredite tr(AB)^2-2tr(AB)tr(BA)+tr(BA)^2.