Vrijeme: 14:40

Površine #3

Duljine stranica trapeza su 6, 8, 10 i 12, ali nije poznato koje su paralelne. Izračunaj površinu trapeza.