Vrijeme: 05:35

Oćemo kod(o)mene? #1

Koliko se cijelih brojeva nalazi u slici funkcije f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x)=\sin{(x^2)}?