Vrijeme: 08:01

Površine #2

Zadan je pravokutnik ABCD, zatim točka E na stranici BC i točka F na stranici CD. Vrijedi P_{ABE} = 9, P_{ECF} = 11 te P_{FDA} = 7 pri čemu jeP_{XYZ} iznos površine trokuta \triangle XYZ. Ako je površina trokuta P_{AEF} = a\sqrt{b} gdje je a cijeli broj, a b je kvadratno slobodan, nađi a+b.