Vrijeme: 04:38

Oćemo kod(o)mene? #3

Koliko brojeva se nalazi u slici (prirodne domene) funkcije f(x)=\arccos{\lceil \log_2{(\log_2{(x^2+2x-15)}+1)-2} \rceil}?