Vrijeme: 09:15

Kombi na tor. NA, geometri. Ja. #1

Koliko najviše unutarnjih pravih kuteva može imati (ne nužno konveksan) 2018-terokut koji ne presijeca samog sebe?